Kultur

Millioner fra Staten åpner muligheter for museet

F.v. Avdelingsleder Marit Leschbrandt, konservator Tonje Tjøtta og direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet. I bakgrunnen sees bygningen fra begynnelsen av 1800-tallet som nå får en ansiktsløftning. Foto: Kjartan Bjelland