I luftegården til Vik fengsel snakker stortingskandidat Torbjørn Vereide og den innsatte Martin om deres felles erfaringer som overlevende fra Utøya. I luftegården til Vik fengsel snakker stortingskandidat Torbjørn Vereide og den innsatte Martin om deres felles erfaringer som overlevende fra Utøya.

– Jeg hadde nok ikke vært i fengsel, hvis jeg ikke hadde vært på Utøya