Færre barn er likestillingens pris

Innsenderen mener velferdssamfunnet og likestillingen er noe av grunnen til at kvinner får færre barn. Foto: Sara Johannessen Meek