Lokalt

Stiller spørsmål ved om partiet har blitt for konservativt

Torhild Bransdal takker av på Stortinget etter denne perioden. Her er hun på KrFs valgvake på Hotel Norge Foto: Kjartan Bjelland