Det nye varehuset blir nokså likt det andre i størrelse, med 30–40 ansatte. Det blir også rom for noe annen virksomhet i bygget, som skal eies 50/50 av Coop og BRG Eiendom. Det nye varehuset blir nokså likt det andre i størrelse, med 30–40 ansatte. Det blir også rom for noe annen virksomhet i bygget, som skal eies 50/50 av Coop og BRG Eiendom. Foto: Kristiansen & Selmer-Olsen AS

Planlegger enda et varehus i Kristiansand