Rekordtall med tungt maskineri

Tom Eikså er daglig leder og tilnærmet eneeier i TT Anlegg AS. Foto: Jarle Martinsen (arkiv)